Proiectul
logo-ro

Proiectul

Proiect cultural, aria tematică: Activități muzeale si activități privind promovarea culturii scrise:

„Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni”

 

Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Mănăstirea Brâncoveni, Muzeul Județean Olt, Direcția Județeană de Cultură Olt, școala cu clasele I-VIII „Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni-Olt, Mănăstirea Hurezi, Muzeul Județean Vâlcea, Direcția Județeană de Cultură Vâlcea, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu au colaborat la proiectul cultural „Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni” cu finanțare nerambursabilă din partea AFCN.

Acest proiect cultural propus spre finanțare și-a propus printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea, promovarea şi valorificarea unei părți importante din patrimoniul mobil românesc religios de factură brâncovenească și postbrâncovenească, parte a patrimoniului cultural national în contextul anului omagial destinat sfinților martiri Brâncoveni, comemorării a trei secole de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, a celor 4 fii ai săi și ai ginerelui/sfetnicului Ianache Văcărescu. Un pas important pentru realizarea dezideratului de cunoaștere, prezervare și promovare a patrimoniului mobil ecleziastic este acordarea unei atenții deosebite la două dintre cele mai importante muzee/colecții aparținând instituțiilor ecleziastice și punerea în valoare a acestui patrimoniu prin expoziții temporare/permanente.

Proiectul își propune - prin realizarea a două expoziții, una la Mănăstirea Hurezi (Horezu-VÂLCEA) și cealaltă la Mănăstirea Brâncoveni (Brâncoveni-OLT) - să pună în valoare obiecte de cult de patrimoniu de factură brâncovenească și postbrâncovenească (icoane, cărți bisericești, orfevrărie, veșminte, piese de mobilier etc.).

Ambele ansambluri monastice sunt monumente istorice de importanță națională, respectiv UNESCO – Hurezi; mănăstirea de la Brâncoveni reconstruită (1699-1704) și înfrumusețată în vremea principelui Brâncoveanu, iar mănăstirea Hurezi construită între 1690-1697, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Fiind un proiect destinat și educației culturale, cunoașterii, păstrării, promovării și valorificării culturale a patrimoniului religios de către tineri am luat ca parteneri și cele două instituții de învățământ.

Fiecare vernisaj va fi urmat de către o masă rotundă, la care vor fi invitați elevi și cadre didactice (școala generală din Brâncoveni, liceul din Horezu), reprezentanți ai instituțiilor culturale pe teritoriul cărora se află patrimoniul mobil și imobil de factură brâncovenească, specialiști, dar și reprezentanți ai Episcopiei Slatinei și Arhiepiscopiei Râmnicului, reprezentanți ai comunității și administrației locale, direcții județene de cultură, reprezentanți ai altor unități școlare din județ, reprezentanți ai Inspectoratelor școlare județene (Olt și Vâlcea), specialiști, public larg.

În cadrul proiectului, prima acțiune de anvergură, a fost concursul cu premii (I, II, III și două mențiuni) „Brâncoveanu și epoca sa” susținut în 12 iunie la școala Voievod Brâncoveanu. Concursul, la care au participat 47 de elevi din clasele V-VIII, a fost organizat de Institutul Național al Patrimoniului împreună cu partenerii din județul Olt: școala Voievod Brâncoveanu, Muzeul Județean, Direcția de Cultură – prin reprezentanții săi: manager proiect, istoric dr. Florentina Udrea (Manea), director prof. Radu Dima, consultant educație culturală, non-formală prof. Paulina Cojocaru, director dr. Laurențiu Guțică-Florescu, inspector de specialitate ing. Gheorghe Iorga.

La vernisajul și masa rotundă de la Hurezi vor participa elevi de școala „Voievod Brâncoveanu” din Brâncoveni care au participat la concurs, cadre didactice. La evenimentele ce vor avea loc la mănăstirea Brâncoveni va participa un grup de elevi de la Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu împreună cu profesori de la catedra de istorie/arte/religie (desemnați de conducerea liceului, respectiv catedra de istorie și cea de arte/religie).

Vernisajul și masa rotundă de la Brâncoveni se va desfășura cu participarea partenerilor de Olt, Vâlcea dar și cu reprezentanți ai Episcopiei Slatinei și Romanaților și Arhiepiscopiei Râmnicului. De asemenea vor fi invitați specialiști de patrimoniu din toate domeniile, elevi, cadre diadactice, reprezentanți ai Inspectoratului școlar, ai autorităților și administrației locale și județene, reprezentanți ai comunității.

Proiectul, prin pagina WEB și programul DOCPAT va participa la îmbogățirea proiectului Europeana.eu, proiect în care Institutul Național al Patrimoniului (prin Direcția Evidența patrimoniului Mobil – aka cIMeC) este agregator național.

Proiectul cultural pe care Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu instituțiile partenere îl promovează, va fi găsit la adresa web: www.muzee-religioase-Hurezi-Brancoveni (versiune bilingvă, limba română şi limba engleză - rezumat).

Manager proiect,

ist. dr. Florentina Udrea

Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivele pe hartă

ro reliefmap 8b