Home
logo-ro
Chivot.JPG

Chivot

1691-1692, mânăstirea Hurezi
  • © Muzeul Național de Artă al României

Casetă de argint în formă de biserică, așezată în altar, în care se păstrează sfânta împărtășanie. Chivotul este realizat într-un atelier din Țara Românească. Bogat decorat cu motive vegetale, cu frunze de acant, flori de arum și heliantus (floarea soarelui deocrativă),piesa este lucrată în argint aurit, ciocănit (au repoussé), părțile aplicate fiind turnate și smălțuite. Are forma unei biserici de plan triconc, cu două turle (una pe pronaos și cealaltă pe naos) şi două turnulețe la colțurile pronaosului. Turla de pe naos, cele două turnulețeși altarul au deasupra o cruce. Fațadele bisericii sunt împărțiteîn două registre printr-un brâu răsucit: în registrul inferior sunt apostolii, în registrul superior, pe fond de smalț albastru, sunt diverse "praznice"; deasupra fiecărui praznic este scrisă denumirea acestuia în limba slavonă. Pe fața principală, deasupra ușii de la intrare, tăiată în arc trilobat se află o inscripție „I.C.B." (Io Constantin Basarab). În registrul superior de deasupra ușii se află portrete de sfinți. De o parte și de alta a ușii se găsește o altă inscripție, cu litere chirilice, în limba română:"Țar Constantin, Țarița Elena sfințit era chivotul mărturisirii ...dar mai sfințit iaste chivotul acesta, care iaste capul acestii case în care lăcuieste însuș Dzeu, la a căriia zidire și înălțare ostenitoriu iaste bunul credincios Io Constandin Basarab Voievod cu doamna sa Mariia întru veacinică pomenire, anul 7200". Clasată în categoria TEZAUR.

Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivele pe hartă

ro reliefmap 8b