Home
logo-ro
Hrisov.JPG

Hrisov de danie

1691
  • © Arhivele Naționale ale României, Direcția Municipiului București

Hrisovul de danie (act prin care se întărește în scris o donație către ceva sau cineva) al lui Constantin Brâncoveanu voievod către mănăstirea Hurezi (22 decembrie 1691) este scris în limbile slavonă și română cu caractere chirilice. „MILOSTIEIIO BOJIEIIO IOKOSTANDIN BASARAB VOEVOD I GASPADARBCOE ZEMLE UGGROVLASKOE DAVAT GOSPODVAMI CIIO POVEALENIO GOSPODVAMI” (din mila lui Dumnezeu Io Costandin Basarab voevod și domn al Țării Românești dă domnia mea această poruncă a domniei mele)... „Sfintei și Dumnezeieștii mănăstiri ce se chiiamă a lui Sti Constandin unde iastă hramul al Sfinților slăviților și tocmai cu apostolii de Dumnezeu cununați marilor Împărați Constandin i Elina...”. Hrisovul menționează moșii, mori de apă, păduri, heleșteie cumpărate de Brâncoveanu de la diverși țărani proprietari sau negustori ca danii pentru mănăstirea Hurezi. Actul este validat cu un sigiliu în care apar două personaje încoronate, flancând un arbore pe vârful căruia stă acvila cruciată. Sigiliul este timbrat, cu semnătura și titulatura în chinovar, text scris cu cerneală neagră, invocație cu motive florale în chinovar și cerneală neagră. Pe frontispiciu apare stema Țării Românești - acvila cruciată cu sceptru și spadă într-un medalion din frunze de stejar și lauri pe un pergament desfășurat cu doi vulturi tenanți stânga-dreapta.

Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivele pe hartă

ro reliefmap 8b