Home
logo-ro
Potir_MNAR_12925_M288.JPG

Potir

1636, mănăstirea Brâncoveni
  • © Muzeul Național de Artă al României

Potirul, așa cum rezultă și din inscripția gravată pe cupa semisferică, este dăruit mănăstirii Brâncoveni de către Domnitorul Matei Basarab și doamna sa Elena: "Ale tale, dintru ale tale, ție iți aducem Hristoase împărate, noi robii tăi, Io Matei Basarab Voievod și Doamna Elena, pe care bine primește-l și caută la credința cea dreaptă și înmulțește neamul tău, care crede în tine, și-l păzește cu rugăciunile preacuratei tale maici și ale tuturor sfinților, Amin". Realizat în 1636, din argint aurit, turnat, ciocănit, smălțuit poartă (pe talpa piciorului potirului) semnătura meșterului Alexandru al lui Acrivis din Trikka - Grecia: „S-a făcut cu mâna mea, a lui Alexandru a lui Akrivis din Trikka, din a doua Tesalie; 1636". Cupa aurită este îmbrăcată, în jumătatea inferioară, într-o rețea de flori și vreji încadrând serafimi și îngeri. Corola cupei este decorată cu fleuroni treflați gotici și un brâu fin, răsucit. Piciorul potirului este format dintr-un fus de forma unei prisme hexagonale care are în mijloc un bulb pe care sunt aplicate medalioane cu îngeri și serafimi. Între medalioane sunt mici flori crucifere colorate. Baza potirului este hexalobată, fiecare lob având câte un medalion reprezentând diverse scene: Cina de la Mamvri, capul de bou (simbol al evanghelistului Luca), vulturul (simbolul evanghelistului Ioan), Maica Domnului Platitera, leul (simbolul evanghelistului Marcu) și îngerul (simbolul evanghelistului Matei). Baza potirului este ușor înălțată printr-o friză decorată cu motive vegetale gotice. Clasat în categoria TEZAUR.

Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivele pe hartă

ro reliefmap 8b